AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. - rozhodnutí k poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 02104-24/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy, zemní práce za použití strojní mechanizace - bagru, v jejímž důsledku došlo k poškození kabelu AYKY 4x50 mm, nízkého napětí do 1 kV, čímž účastník řízení nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost AGROMONT VIMPERK spol. s r.o., se sídlem č. p. 88, 384 81 Bohumilice, IČO: 46679987

Datum nabytí právní moci: 8. 12. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte