Agro - družstvo MORAVA - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 10723-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku,se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběrateli tepelné energie dokladem o vyúčtování s neúplnými údaji.

Informace o účastníkovi řízení:

Agro - družstvo MORAVA, se sídlem Komenského náměstí 1052, 752 01 Kojetín I-Město, IČO: 47676159

Datum nabytí právní moci: 6. 12. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon