AGRO A.R.W., s.r.o. - rozhodnutí k nesplnění povinnosti uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy

Číslo jednací: 09687-12/2017-ERU

Obviněný z přestupku se jako výrobce a dodavatel paliva z biomasy, uznává vinným z přestupku podle ust. § 49 odst. 1 písm. c) zákona o POZE, kterého se dopustil v období od 15. února 2016 do 30. června 2016 tím, že v rozporu s ust. § 7 odst. 5 zákona o POZE nesplnil povinnost uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy o použitém druhu biomasy a o způsobu jejího využití pro výrobu paliv v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů, v platném znění.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost AGRO A.R.W., s.r.o., se sídlem Stará Červená Voda 246, 790 53 Stará Červená Voda, IČO: 47666145

Datum nabytí právní moci: 23. 5. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.09 MB

Obsah

Sdílejte