AGILE spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 08410-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. března 2018 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Poříčí u Litomyšle, u nemovitosti č. p. 99, v blízkosti plynárenského zařízení (středotlakého plynovodu 1PE DN 50) zemní práce za použití stavebního stroje při realizaci stoky, v rámci díla „Odkanalizování obce Poříčí u Litomyšle, místní část Mladačov a Zrnětín", v jejichž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost AGILE spol. s r.o., se sídlem Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 15030741

Datum nabytí právní moci: 5. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 272.75 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon