Agenda stížností

Zpráva (výroční) o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2019

Informace o  počtu stížností a petic doručených Energetickému regulačnímu úřadu. Všechny byly  vyřízeny v souladu s Usnesením Rady Energetického regulačního úřadu č. 203/2017 - Směrnice o vyřizování stížností a petic.

 Stížnosti podle § 175 správního řádu  9
 Petice        0


Závěr:
U žádné stížnosti nedošlo k překročení řádného termínu pro jejich vyřízení.
 

Zpráva (výroční) o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2018

Informace o  počtu stížností a petic doručených Energetickému regulačnímu úřadu. Všechny byly  vyřízeny v souladu s Usnesením Rady Energetického regulačního úřadu č. 203/2017 - Směrnice o vyřizování stížností a petic.

 Stížnosti podle § 175 správního řádu 14
 Petice        0


Závěr:
U jedné stížnosti byla lhůta prodloužena dle § 175 odst. 5 správního řádu, u ostatních nedošlo k překročení řádného termínu pro jejich vyřízení.

Zpráva (výroční) o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2017

Informace o  počtu stížností a petic doručených Energetickému regulačnímu úřadu. Všechny byly  vyřízeny v souladu s Opatřením předsedkyně č. 10/2017 - Směrnice o vyřizování stížností a petic.

 Stížnosti podle § 175 správního řádu  4
 Petice        0


Závěr:
U žádné stížnosti nedošlo k překročení řádného termínu pro jejich vyřízení.
 

Zpráva (výroční) o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2016

Informace o  počtu stížností a petic doručených Energetickému regulačnímu úřadu. Všechny byly  vyřízeny v souladu  s Opatřením předsedkyně č. 20/2016 - Směrnice o vyřizování stížností a petic.

 Stížnosti podle § 175 správního řádu  6
 Petice        0


Závěr:
U žádné stížnosti nedošlo k překročení řádného termínu pro jejich vyřízení.


Zpráva (výroční) o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2015

Informace o  počtu stížností a petic doručených Energetickému regulačnímu úřadu. Všechny byly  vyřízeny v souladu  s Opatřením předsedkyně č. 1/2015 - Směrnice o vyřizování stížností a petic.

 Stížnosti podle § 175 správního řádu  3
 Petice        0


Závěr:
U žádné stížnosti nedošlo k překročení řádného termínu pro jejich vyřízení.


Zpráva (výroční) o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2012

Informace o  počtu podání, stížností a peticí  doručených Energetickému regulačnímu úřadu. Všechny byly  vyřízeny v souladu  s Opatřením předsedy č. 7/2010 - Směrnice o vyřizování stížností na ERÚ.

Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012:                          9 659

 Počet podání šetřených v rámci ERÚ  9 654
 Anonym        0
 Stížnosti podle § 175 správního řádu        5

 

Zpráva (výroční) o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2011

Informace o  počtu podání, stížností a peticí  doručených Energetickému regulačnímu úřadu. Všechny byly  vyřízeny v souladu  s Opatřením předsedy č. 7/2010 - Směrnice o vyřizování stížností na ERÚ.

Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011:                          4 397

 

 Počet podání šetřených v rámci ERÚ  4 392
 Anonym        0
 Stížnosti podle § 175 správního řádu        5

 

Zpráva (výroční) o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2010

V souladu s Opatřením předsedy č. 7/2010 - Směrnice o vyřizování stížností na ERÚ předkládá Kabinet předsedy informaci o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podáních.


Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010:                            162
 

 Počet podání šetřených v rámci ERÚ 155
 Z toho vyřízeno:   důvodných   25
                           odloženo pro nedodání doplňujících údajů     0
                           částečně důvodných     0
                           nedůvodných  123
 Anonym     0
 Stížnosti podle § 175 správního řádu     7
 Počet podání postoupených jiným orgánům státní správy z důvodu nepříslušnosti ERÚ     7Závěr:
U žádné stížnosti nedošlo k překročení řádného termínu pro jejich vyřízení.


Zpráva (výroční) o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2009

V souladu s Opatřením předsedy č. 3/2006 - Směrnice o vyřizování stížností na ERÚ předkládá Kabinet předsedy informaci o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podáních.

Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009:                            116
 

 Počet podání šetřených v rámci ERÚ  103
 Z toho vyřízeno:   důvodných   18
                           odloženo pro nedodání doplňujících údajů     4
                           částečně důvodných     0
                           nedůvodných   75
 Anonym     0
 Stížnosti podle § 175 správního řádu     6
 Počet podání postoupených jiným orgánům státní správy z důvodu nepříslušnosti ERÚ   13Závěr:
U žádné stížnosti nedošlo k překročení řádného termínu pro jejich vyřízení. Celkem u 6 stížností požádali jejich řešitelé o prodloužení termínu pro vyřízení stížností. Ve všech případech byla žádost podána z důvodu vyžádání doplňujících podkladů jak od stěžovatele, tak i jiných subjektů.


Zpráva (výroční) o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2008

V souladu s Opatřením předsedy č. 3/2006 - Směrnice o vyřizování stížností na ERÚ předkládá Kabinet předsedy informaci o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podáních.


Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008:                             92

 

 Počet podání šetřených v rámci ERÚ  80
 Z toho vyřízeno:   důvodných  13
                           odloženo pro nedodání doplňujících údajů   1
                           částečně důvodných   0
                           nedůvodných  56
 Anonym   2
 Stížnosti podle § 175 správního řádu   8
 Počet podání postoupených jiným orgánům státní správy z důvodu nepříslušnosti ERÚ  12

 

Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007:                           129

Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006:                           150

Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005:                             58

Závěr:
U žádné stížnosti nedošlo k překročení řádného termínu pro jejich vyřízení. Celkem u 8 stížností požádali jejich řešitelé o prodloužení termínu pro vyřízení stížností. Ve všech případech byla žádost podána z důvodu vyžádání doplňujících podkladů jak od stěžovatele, tak i jiných subjektů.