AFC Servis DC a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 03456-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost AFC Servis DC a.s., se sídlem Březová 137, 405 02 Děčín, IČO: 27274691

Datum nabytí právní moci: 18. 4. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 256.63 KB

Obsah

Sdílejte