ACZ Tymákov s.r.o. - rozhodnutí k nesplnění povinnosti uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy

Číslo jednací: 06264-7/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona podporovaných zdrojích energie, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 7 odst. 5 zákona o podporovaných zdrojích energie nesplnil povinnost uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy o použitých druzích biomasy a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty a záznamy vznikly.

Informace o účastníkovi řízení:

ACZ Tymákov s.r.o., se sídlem Plzeň – Východní Předměstí, Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, IČO: 29120004

Datum nabytí právní moci: 15. 1. 2020

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 894.55 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon