ACTRA ALESSIZ s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 12838-17/2016-ERU

Správní řízení, vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. OSR-12838/2016-ERU ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 110806280 tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona nebyl v období od 2. září 2008 do 15. prosince 2016 registrovaným účastníkem trhu, se analogicky podle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 30. června 2017 zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ACTRA ALESSIZ s.r.o. se sídlem U Gymnázia 1233/1, 140 00 Praha 4, IČO: 27604934

Datum nabytí právní moci: 16. 12. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 475.97 KB

Obsah

Sdílejte