ACTHERM Praha spol. s r.o. – rozhodnutí ke kalkulaci výsledné ceny tepelné energie

Číslo jednací: 10077-3/2019-ERU

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterého se dopustil tím, že jako prodávající požadoval po odběratelích za dodávky tepelné energie cenu, jejíž výše nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost ACTHERM Praha spol. s r.o., se sídlem Jevanská 1085/12, 100 00 Praha, IČO: 24206466

Datum nabytí právní moci: 5. 11. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon