ACER veřejný workshop k implementaci nařízení REMIT

Agentura ACER pořádá 3. dubna 2014 veřejný workshop k implementaci nařízení REMIT konaný v Ljubljani.

Hlavními tématy workshopu budou:

  • ACER Trade Reporting User Manual (TRUM),
  • ACER Requirements for the registration of Registered Reporting Mechanism (RRM) a Regulated Information Services (RIS),
  • Nejnovější vývoj v oblasti registračního systému CEREMP.

Workshop je určen k poskytnutí příležitosti pro zúčastněné strany, aby vyjádřily své názory na výše uvedená témata.Výsledky získané v průběhu workshopu budou vzaty v úvahu při probíhající práci agentury ACER v rámci implementace nařízení REMIT.

Další informace k workshopu a registrační formulář naleznete na stránkách ACER v sekci MEDIA->EVENTS.

Sdílejte