ACCOM Czech, a.s. – rozhodnutí k neplněním zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 09736-6/2013-ERU

Účastníkovi řízení byla jako držiteli licence na výrobu elektřiny uložena pokuta za spáchání správního deliktu dle § 91 odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se účastník řízení dopustil porušením § 15a energetického zákona tím, že Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovených lhůtách nedoložil požadované podklady a informace, které Energetický regulační úřad opakovaně vyžadoval, a to nejprve prostřednictvím žádosti o poskytnutí informací dle § 15a energetického zákona a následně prostřednictvím opakované žádosti o poskytnutí informací dle § 15a energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

ACCOM Czech, a.s., se sídlem Praha 5, Na Pláni 41, PSČ 150 00, IČ: 27113141

Datum nabytí právní moci: 24. 9. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 684.98 KB

Obsah

Sdílejte