ABK – Pardubice, a.s. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu PE d 50 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 16352-3/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 11. června 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Luža, v ulici Na Výsluní před domem č. p. 330 zemní práce, při nichž došlo k přetržení středotlakého plynovodu PE d 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ABK – Pardubice, a.s., se sídlem Vodárenská 22, 530 03 Pardubice – Nemošice, IČ: 64829944

Datum nabytí právní moci: 31. 12. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 613.83 KB

Obsah

Sdílejte