ABASTOR s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 02851-6/2016-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. KO-02851/2016-ERU s účastníkem řízení se ve věci podezření ze spáchání sedmi správních deliktů dle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterých se měl účastník řízení jakožto prodávající dopustit tím, že požadoval po svých tehdejších odběratelích cenu tepelné energie, jejíž kalkulace nebyla v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona o cenách, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ABASTOR s.r.o., se sídlem Chrastavská 273/30, Liberec II-Nové Město, Liberec, PSČ 460 01, IČO: 27512843

Datum nabytí právní moci: 29. 12. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.72 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon