ABACO GROUP, spol. s r.o. - rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 12063-10/2016-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. OSR-12063/2016-ERU ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 110303780 tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona nebyl v období od 1. února 2005 do 22. listopadu 2016 registrovaným účastníkem trhu, se analogicky podle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 30. června 2017, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ABACO GROUP, spol. s r.o., se sídlem Karlovo náměstí 288/17, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 25145070

Datum nabytí právní moci: 13. 7. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon