ABA Teplárenská s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 06591-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 16 odst. 2 písm. c) zákona o cenách, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 12 odst. 1 zákona o cenách neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovené lhůtě požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

ABA Teplárenská s.r.o., se sídlem Legionářská 1319/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 28592727

Datum nabytí právní moci: 14. 8. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon