A MOTO s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

13.01.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 07024-7/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

A MOTO s.r.o., se sídlem Hrádek - Nová Huť 220, 338 42 Hrádek - Nová Huť, IČO: 26360985

Datum nabytí právní moci: 22. 10. 2020

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 763.37 KB

Sdílejte

Share icon