Mezinárodní spolupráce

   

ERÚ je členem Rady evropských energetických regulátorů (CEER), zájmového dobrovolného sdružení energetických regulačních úřadů zemí Evropské unie (EU). Cílem CEER je usnadnit vytvoření jednotného, konkurenceschopného, účinného a udržitelného vnitřního trhu s plynem a elektřinou v Evropě. CEER funguje jako platforma spolupráce, výměny informací a pomoci mezi evropskými energetickými regulačními orgány a je jejich rozhraním na úrovni EU i na mezinárodní úrovni. ERÚ se aktivně podílí na všech činnostech CEER.

Na základě nařízení (ES) č. 713/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) se ERÚ angažuje v činnosti této evropské agentury. Kromě účasti v pracovních skupinách ERÚ jmenuje zástupce ČR do Rady regulačních orgánů, která dohlíží nad výkonem pravomocí ACER. Posláním ACER je podporovat, prohlubovat a koordinovat spolupráci mezi energetickými regulačními orgány na úrovni EU a usilovat o dokončení jednotného a konkurenceschopného trhu s elektřinou a zemním plynem.

ERÚ se stal v říjnu 2018 členem Regionálního sdružení energetických regulátorů (ERRA), které sdružuje regulační orgány zemí střední a východní Evropy a některých dalších zemí. Členy ERRA je rovněž devět států EU, včetně zemí V4 a Rakouska, které sdílejí společné regionální zájmy v energetice a mají zájem na rozšiřování regulačního rámce EU.

Paralelně s aktivitami v mnohostranných vztazích věnuje ERÚ zvýšenou pozornost rovněž rozvoji regionální spolupráce a posilování kontaktů po dvoustranné linii. V rámci regionální spolupráce zaujímá prominentní místo Visegrádská skupina (V4).

 

Další informace najdete na http://europa.eu/index_cs.htm

 

Zde naleznete seznam regulátorů v zemích EU.

Sdílejte