Zprávy o provozu teplárenských soustav

2020

2019

2018

2017

         

Energetický regulační úřad vydává v souladu s §17 odst. 7 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) roční a čtvrtletní zprávy o provozu teplárenských soustav, které naleznete ve formátu PDF v této rubrice.

2020

2019

2018

2017

Sdílejte