Zprávy o provozu elektrizační soustavy

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

2004

2003

           

Zde naleznete roční, čtvrtletní a starší měsíční zprávy o provozu elektrizační soustavy ČR za jednotlivé roky ve formátu PDF.

2020

2019

2018

 

2017

 

2016

Od ledna 2016 ERÚ již nezveřejňuje měsíční zprávy o provozu elektrizační soustavy ČR. Měsíční zprávy jsou od roku 2016 nahrazeny zprávami čtvrtletními.

Uvedená změna se uskutečnila na základě novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), § 17 odst. 7 písm. m).

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

Sdílejte