Statistika

Statistic of the supported sources is included in the statistic of electricity. Required data are listed in section of the Statistics and Quality monitoring, where are available monthly and yearly reports on the operation of the electricity grid. Simultan

Statistika podporovaných zdrojů je součástí statistiky elektroenergetiky.  Uvedené naleznete v části Statistika a sledování kvality, kde jsou k dispozici měsíční a roční zprávy o provozu elektrizační soustavy ČR. Současně jsou zde uvedeny i jednotlivé výkazy a metodika pro zasílání provozně technických dat za oblast elektroenergetiky.

Vykazování nepalivových zdrojů

Výrobci elektřiny z fotovoltackých, větrných a malých vodních elektráren nevykazují vůči ERÚ od 1. ledna 2014 žádné výkazy. Veškerá statistická data o těchto zdrojích přebírá ERÚ od společnosti OTE, a. s., která spravuje databázi uvedených zdrojů v souvislosti s vyplácením provozní podpory podle zákona o POZE.

Vykazování palivových zdrojů

Statistické vykazování veškerých palivových POZE a KVET zůstalo zachováno. Výrobci elektřiny z biomasy, bioplynu a dalších zdrojů, které využívají jakékoliv palivo, zasílají ERÚ od 1. ledna 2014 výkaz ERÚ-1. Výkaz je ke stažení v části Elektřina – Statistika a sledování kvality – Vykazování, kde je možné si rovněž stáhnout doprovodnou metodiku, která vysvětluje jednotlivé položky výkazu, určuje termíny zaslání a další informace nutné ke správnému vykazování.
 

Sdílejte