Věda a výzkum

ERÚ podporuje činnosti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (VAVAI) v oborech souvisejících s činnostmi úřadu. Podpora VAVAI probíhá na ERÚ přímo prostřednictvím přípravy a realizace programů podpory i nepřímo prostřednictvím spolupráce s výzkumnými organizacemi a univerzitami. Cílem aktivit je nejen využití moderních a pokročilých výsledků VAVAI v činnostech vykonávaných úřadem, ale i harmonická akcelerace výzkumu v souvisejících oblastech a provázání vědecko-výzkumné sféry s aplikací v rámci orgánů státní správy.

ERÚ se přímo podílí na přípravě a realizaci programů Technologické agentury ČR, konkrétně se jedná o program BETA2 (program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích pro potřeby státní správy) a program THÉTA (program modernizace energetického sektoru, včetně výzkumu ve veřejném zájmu a energetických strategií). Zástupci ERÚ jsou zastoupeni v radách těchto programů.

V rámci programu BETA2 připravuje ERÚ výzkumné potřeby, které jsou následně programem realizovány formou veřejných zakázek. V rámci programu THÉTA se ERÚ spolupodílí na přípravě prioritních výzkumných cílůPodprogramu 1 – Výzkum ve veřejném zájmu. V programu THÉTA dále ERÚ poskytuje roli aplikačního garanta projektům zaměřeným na oblasti související s činnostmi úřadu a výkonem regulace v energetických odvětvích.

ERÚ je dále připraven poskytnout záštitu projektovým žádostem a návrhům projektů v programech, na jejichž přípravě se nepodílí, jako jsou např. programy TREND, Prostředí pro život, EnerDigit, či mezinárodní programy podpory Interreg či Horizont 2020. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí záštity probíhá v souladu se schválenou metodikou.

 

Užitečné odkazy

Technologická agentura ČR

Informační systém výzkumu, vývoje a inovací

Rada Vlády pro výzkum, vývoj a inovace

Technologické centrum AV ČR

Sdílejte