Přístupnost

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co by podle vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, informujte nás, prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.

Webové stránky v souladu s pravidly přístupnosti

Stránky webového portálu www.eru.cz se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a sice podle většiny známých metodik. Přístupností je přitom míněn stav internetových stránek, který neklade svým uživatelům při používání žádné zásadní překážky a to nezávisle na jejich postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech.

Stránky portálu www.eru.cz jsou tedy vytvářeny s ohledem na zdravotní dispozice uživatelů (s respektem k vadám zraku, sluchu, problematice poruch soustředění či omezené mobility), jejich zkušenosti s internetem, technické vybavení (uživatelé nemohou používat jako vstupní ovládací zařízení myš, použití monochromatického monitoru, případně obsah interpretuje hlasová čtečka) a softwarové vybavení (použití jiných operačních systémů či internetových prohlížečů).

Portál splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle WCAG 1.0 a Pravidel tvorby přístupného webu připravených pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Výše uvedené prohlášení se týká pouze informací prezentovaných na portále www.eru.cz a nemusí se nutně týkat serverů partnerských organizací, na něž je často ze stránek portálu odkazováno.

Možnosti personalizovaného prohlížení webu

Veškeré texty na portálu www.eru.cz jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby specifickými potřebami.

Struktura náhledu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Strict. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS). Pokud by Vaše zařízení nepodporovalo použité CSS, nebo pokud by Vám nevyhovovala námi připravená grafická podoba stránek, máte možnost vypnout styly, či změnit velikost písma  pomocí standardních nástrojů prohlížeče.

Informace o dalších standardech

Mnohé informace na portálu www.eru.cz jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z takových důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát XHTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.

Program Adobe Reader je možné stáhnout z následujících adres:

  • http://get.adobe.com/reader/otherversions/ (zde je nutné zvolit Vámi používaný operační systém a jeho verzi a v položce „Select a language" vybrat „Czech", čímž docílíte stažení české verze Adobe Readeru)

V některých případech je na portálu www.eru.cz rovněž odkazováno na dokumenty v některém z formátů rodiny aplikací Microsoft Office (MS Office). Toto jsou především dokumenty s příponou DOC, XLS, nebo PPT. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač.

Další možností je stáhnout si zdarma kancelářský balík OpenOffice ve kterém lze se soubory z Microsoft Office pracovat.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Kontakt na technického správce webu

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co by podle vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, informujte nás, prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.

Webmaster www.eru.cz  (aktivni e-mail informatici@eru.cz) – tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se portálu.

Šéfredaktor www.eru.cz (aktivni e-mail sefredaktor@eru.cz) – tato adresa slouží pouze pro řešení obsahových, nikoli technických záležitostí týkající se portálu.

Sdílejte