7. 10. 2015 – Začátek oznamovací povinnosti v rámci nařízení REMIT

Účastníci trhu spadající pod nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) mají od dnešního dne, tj. 7. 10. 2015 povinnost oznamovat agentuře ACER své transakce z obchodování s velkoobchodními energetickými produkty (standardní kontrakty). Tato povinnost je zakotvena v čl. 8 Nařízení REMIT, dle kterého účastníci trhu poskytnou agentuře ACER záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií, včetně příkazů k obchodování. S oznamovacím procesem rovněž souvisí povinnost registrovat se u vnitrostátního regulačního orgánu (ERÚ) prostřednictvím registračního systému CEREMP. Je důležité si uvědomit skutečnost, že kdokoliv, kdo po tomto datu vstoupí do transakcí, které je potřeba oznamovat agentuře ACER dle prováděcího nařízení Evropské komise č. 1348/2014 a nebude zaregistrován v registračním systému CEREMP, vztahují se na něj veškeré sankce a postihy plynoucí ze zákona č. 458/2000 Sb.

Sdílejte