5. zpráva o sledování energetických trhů zveřejněna

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a Rada evropských energetických regulátorů (CEER) představily dne 9. listopadu 2016 v sídle CEER v Bruselu 5. zprávu o sledování energetických trhů (pouze v anglickém jazyce). Zpráva se skládá z hlavní části a čtyř tematických kapitol: maloobchodní trhy, posílení ochrany spotřebitele, velkoobchodní trhy s plynem a velkoobchodní trhy s elektřinou.

Sdílejte