Reportovaná data

Podle čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií mají účastníci trhu, osoby nebo orgány uvedené v odst. 4 písm. b) až f) jednající jejich jménem, povinnost poskytnout agentuře ACER záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií, včetně příkazů k obchodování. V této sekci najdete veškerou dokumentaci související s povinností reportovat data.

 

1. RRM

Dokument by měl obsahovat požadavky, které hodlá Agentura zavést pro reportování obchodních a fundamentálních dat pro registrační proces reportujících stran. Dále by měl obsahovat způsob, jakým bude Agentura posuzovat, zda jsou splněny tyto požadavky. RRM

 

2. Manual of Procedures on transaction and fundamental data reporting

Agentura ACER vydala a zveřejnila příručku pro oznamování jak transakčních, tak fundamentálních dat. V příručce lze dohledat postupy, standardy a elektronické formáty pro oznamování transakcí podle čl. 6 a pro oznamování fundamentálních dat podle čl. 8 a 9 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1348/2014. Zde

 

3. TRUM

Účelem dokumentu TRUM je poskytnout účastníkům trhu dostatečné vodítko k rozhodování o reportovací povinnosti transakcí. TRUM

Sdílejte