Legislativa

—Obsahem této sekce je souhrn právních předpisů vztahujících se k nařízení REMIT.

 

1. Nařízení REMIT (CZ, EN)

—REMIT je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. Nařízení bylo zveřejněno dne 8. prosince 2011 v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost 20 dní po vyhlášení, tj. dne 28. prosince 2011. Nařízení REMIT

 

2. Prováděcí předpisy

Toto nařízení stanoví pravidla pro poskytování dat agentuře ACER (Agentura) na základě čl. 8 (2)  a (6) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. Prováděcí předpisy

 

3. Energetický zákon

Na základě článku 13 Nařízení REMIT byly vynucovací a vyšetřovací pravomoci nezbytné pro výkon funkcí vnitrostátního regulačního orgánu implementovány do zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Aktuální znění energetického zákona naleznete zde: Energetický zákon

Sdílejte