REMIT

16.12.2013, aktualizováno 01.04.2022

REMIT je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. Nařízení bylo zveřejněno dne 8. prosince 2011 v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost 20 dní po vyhlášení, tj. dne 28. prosince 2011.

Nařízení poprvé zavádí konzistentní rámec pro celou EU:

  • definuje zneužívání trhu ve formě skutečné manipulace s trhem nebo pokusu o manipulaci s trhem a obchodování zasvěcených osob na velkoobchodních trzích s energií,
  • zavádí výslovný zákaz zneužívání trhu na velkoobchodních trzích s energií,
  • stanoví nový rámec pro monitorování velkoobchodních trhů s energií při odhalování a zabraňování zneužívání trhu,
  • zajišťuje vynucování zákazů a trestání porušení pravidel zneužívání trhu na vnitrostátní úrovni.

Nařízení REMIT zakazuje manipulaci s trhem a obchodování zasvěcených osob na základě důvěrných informací na velkoobchodních trzích s energií a ukládá účastníkům trhu povinnost zveřejňovat důvěrné informace. Nařízení REMIT ovlivňuje každého, kdo se podílí nebo jehož chování je ovlivněno velkoobchodními trhy s energií.

Základní rolí ERÚ v oblasti nařízení REMIT je správa národního registru účastníků trhu zřizeného Agenturou, spolupráce s Agenturou pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a ostatními vnitrostátními regulačními orgány při monitorování velkoobchodních trhů s energií a zejména pak uplatňování vyšetřovacích, vynucovacích a sankčních pravomocí při porušení ustanovení nařízení REMIT vůči účastníkům trhu.

Pro více informací přejděte do sekce INFORMACE K NAŘÍZENÍ REMIT.

Sdílejte

Share icon