4-Energetická, a.s. - rozhodnutí k porušení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 03345-9/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona odběrateli tepelné energie nevyúčtoval dodávku tepelné energie podle údajů měřícího zařízení, když nepoužil údaj změřený stanoveným měřicím zařízením, který byl odběratelem tepelné energie řádně nahlášen.

Informace o účastníkovi řízení:

4-Energetická, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Táborská 350/32, 140 45 Praha, IČO: 28550901

Datum nabytí právní moci: 15. 6. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 330.76 KB

Obsah

Sdílejte