4-Energetická, a. s. – rozhodnutí k nedodržení cenového rozhodnutí

Číslo jednací: 01387-12/2015-ERU

Účastník řízení, společnost se tím, že požadoval po svých odběratelích v cenových lokalitách „Školy" a „Bytové objekty, nebytové objekty" cenu tepelné energie za rok 2011, jejíž kalkulace nebyla v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, neboť při kalkulaci ceny tepelné energie za rok 2011 porušil závazné podmínky stanovené pro dodavatele tepelné energie cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 1/2010 ze dne 11. října 2010, k cenám tepelné energie a to tím, že nedodržel ust. bodu (2.6) cenového rozhodnutí, neboť výsledná cena tepelné energie nevychází z výsledné kalkulace, která obsahuje skutečně uplatněné ekonomicky oprávněné náklady a odpovídá výnosům za tepelnou energii, jelikož v rozporu s ust. bodu (2.3) cenového rozhodnutí v rámci cenové lokality „Školy" a v rámci cenové lokality „Bytové objekty, nebytové objekty" v těchto cenových lokalitách nekalkuloval pro odběrná místa na stejné úrovni předání samostatně cenu tepelné energie, a dále v rozporu s ust. bodu (2.5) Přílohy č. 1 cenového rozhodnutí mezi tyto cenové lokality nedělil režijní náklady ve formě správní a výrobní režie, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost 4-Energetická, a. s., se sídlem, Táborská 350/32, 140 45, Praha 4 – Nusle, IČO: 28550901

Datum nabytí právní moci: 1. 11. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon