2HF s.r.o. – rozhodnutí o uložení donucovací pokuty

Číslo jednací: 04668-4/2016-ERU

Účastníku řízení, se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem III. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 8. února 2016, č. j. 01250-3/2016-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. b) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 21416.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost 2HF s.r.o., se sídlem Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO: 030 83 799

Datum nabytí právní moci: 14. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 225.88 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon