1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s., – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 08187-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Čebín, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s., se sídlem Beranových 698, Letňany, 199 00 Praha 9, IČ: 25531328

Datum nabytí právní moci: 17. 8. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon