1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00629-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 10. dubna 2014 v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy v katastrálním území obce Moravské Budějovice, na náměstí Svobody u základní školy T. G. Masaryka při provádění zemních prací zhotovení rýhy výkopu plynovodní přípojky pro základní školu související s realizací stavby „Rekonstrukce plynovodu a domovních přípojek v křižovatce ulic Janáčkova – Tyršova", při  kterých došlo k poškození svrchního opláštění podzemního kabelového vedení nízkého napětí, resp., kabelu AYKY 3x150+70mm2, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s., se sídlem Beranových 698, 199 00 Praha, IČ: 25531328

Datum nabytí právní moci: 4. 2. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon