1. SčV, a.s. – k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 05780-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 10. února 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Přestavlky u Roudnice nad Labem u domu č. p. 26 zemní práce související se stavbou vodního díla „Přestavlky – ČOV a splašková kanalizace", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu PE d 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost 1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971,100 00, Praha - 10, IČ: 47549793

Datum nabytí právní moci: 11. 7. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 566.63 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon