1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 06763-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, ve znění účinném do 30. června 2017, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl dne 15. června 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Hrádek nad Nisou v ulici Oldřichovská u nemovitosti č. p. 508 činnost, při které došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a dále přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2017, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl dne 14. srpna 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Hrádek nad Nisou v ulici Oldřichovská u nemovitosti č. p. 717 činnost, při které došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 90, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu
i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., se sídlem Pražská 392,463 42 Hodkovice nad Mohelkou IČO: 49904884

Datum nabytí právní moci: 23. 8. 2018

Obsah

Sdílejte

Share icon