1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09766-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hrádek na Nisou, na ulici Na příkopech, u domu č. p. 475 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „LI020095 Hrádek n. N., Na příkopech, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky ocel DN 40 a T-kusu plynovodu ocel DN 150 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884

Datum nabytí právní moci: 13. 11. 2015

Obsah

Sdílejte

Share icon