Zveřejnění připomínek ke konzultačnímu dokumentu podle čl. 26 nařízení (EU) 2017/460

30. 1. 2019

Zveřejnění připomínek ke konzultačnímu dokumentu

V souladu s článkem 26 odst. 3 Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn, zveřejňuje Energetický regulační úřad obdržené reakce na konzultační dokument zveřejněný dne 1. října 2018 a jejich souhrn. Připomínky, které byly doručeny v anglickém jazyce, nebyly překládány do jazyka českého a ze strany ERU nebyly redigovány. Redakcí neprošly ani připomínky doručené v českém jazyce.

Energetický regulační úřad do 31. prosince 2018 obdržel připomínky od následujících organizací.

Organizace/Entity Reakce v českém jazyce Response in English
Souhrn/Summary ke stažení zde download here
     
CENTROPOL ENERGY, a.s. ke stažení zde download here
ČEZ a.s. ke stažení zde download here
Český plynárenský svaz ke stažení zde download here
E.ON Energie, a.s. ke stažení zde download here
European Federation of Energy Traders (EFET)   download here
GasNet, s.r.o. ke stažení zde download here
Gazprom Marketing & Trading Limited   download here
Gazprom Export LLC   part 1 download here
part 2 download here
innogy Gas Storage, s.r.o. ke stažení zde download here
MND Gas Storage a.s. 1. část ke stažení zde
2. část ke stažení zde
part 1 download here
part 2 download here
MND a.s. ke stažení zde download here
NET4GAS, s.r.o. ke stažení zde download here
Pražská plynárenská, a.s. ke stažení zde download here
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. ke stažení zde download here
RWE Supply & Trading CZ, a.s. ke stažení zde download here
RWE Supply & Trading GmbH (RWEST)   download here