Zpětná vazba z workshopu k úpravám vyhlášky č. 349/2015 Sb.

4. 4. 2016

Energetický regulační úřad žádá dotčené účastníky trhu s plynem o další spolupráci na základě proběhlého workshopu k úpravám vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem.

Spolu s prezentací ze dne 31. března 2016 je přiložen dokument s úkoly vyplývajícími z jednání a vypořádací tabulka se souhrnem připomínek, doplněná o závěry z jednání.

Vaše reakce prosíme zaslat do 15:00 dne 14. dubna 2016 na e-mailovou adresu plyn@eru.cz

Připojené soubory