Workshopy: veřejně podpořené projekty výzkumu, vývoje a inovací v energetice

19. 7. 2021

Sdělení

Energetický regulační úřad (ERÚ) uskutečnil společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Technologickou agenturou ČR (TA ČR) první dva z plánované série workshopů za účelem harmonizace a provázání aktivit vědecko-výzkumných projektů v oblastech energetiky se státní správou.

První workshop s názvem Strategie energetiky ve veřejně financovaných VaV projektech (program zde) se uskutečnil 9. prosince 2020. V dopoledním bloku zazněly prezentace pořádajících subjektů, které představily celkovou iniciativu série workshopů a dále koncepční pohled ERÚ, MPO i TA ČR na strategické výzvy a dlouhodobé výhledy energetiky a možnosti, jakým způsobem financovat aktivity VaVaI zacílené právě na oblast energetiky. Dále zazněly prezentace významných rozsáhlých veřejně podpořených projektů v energetice – Národní centrum pro energetiku a Technologická platforma – Udržitelná energetika. Ve dvou odpoledních blocích pak zazněly prezentace vybraných veřejně podpořených projektů zaměřených na scénáře vývoje energetiky a její transformaci, budoucí design trhů s energiemi, ale i analýzy transformace segmentů teplárenství a plynárenství.

Druhý workshop Pokročilé trendy v provozu sítí – Smart Grids & Smart Metering v projektech VaVaI (program zde) proběhl 20. května 2021. Úvodní blok představil aktuální situaci a technologické výzvy chytrých sítí a inteligentního měření z pohledu státní správy, odpolední bloky pak obsahovaly jednotlivé prezentace zaměřené na projekty zkoumající flexibilitu a implementaci inteligentního měření. K workshopu byla vydána tisková zpráva.

Série workshopů bude pokračovat v pořadí již třetím setkáním po letních prázdninách. Ústředním tématem bude Energetika v dopravě a elektromobilita.

Níže naleznete prezentace z obou realizovaných workshopů.

Připojené soubory