Workshop s řešiteli TDD v plynárenství

6. 12. 2016

Energetický regulační úřad si dovoluje předložit závěry z workshopu s řešiteli TDD v plynárenství, který se konal dne 17. června 2016, za účelem projednání připomínek k nastavení modelu TDD ze strany účastníků trhu s plynem.

V návaznosti na závěry, změny v řešitelském týmu a zájem obchodníků s plynem o tuto problematiku iniciuje Energetický regulační úřad v průběhu roku 2017 konání podobného workshopu. O termínu konání Vás budeme s dostatečným předstihem informovat.

Připomínky k nastavení fungování typových diagramů dodávek je možné průběžně zasílat na adresu plyn@eru.cz. Obdržené připomínky a podněty budou předány operátorovi trhu.

Připojené soubory