Vypořádání připomínek z veřejného konzultačního procesu k upravenému návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

21. 9. 2016

Energetický regulační úřad zveřejňuje vyjádření a vypořádání podnětů, připomínek a návrhů vznesených k upravenému návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem, který byl zveřejněn dne 8. srpna 2016.

Připojené soubory