Vypořádání připomínek z veřejného konzultačního procesu k návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

1. 10. 2015

Energetický regulační úřad předkládá vyjádření a vypořádání podnětů, připomínek a návrhů vznesených k návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem, který byl zveřejněn dne 26. srpna 2015.

Spolu s vypořádací tabulkou je přiloženo i úplné znění vyhlášky se zapracovanými změnami na základě vypořádání připomínek, podnětů a návrhů z veřejného konzultačního procesu.

Připojené soubory