Výkladové stanovisko ERÚ č. 5/2021 (regulační výkaz – distribuce plynu)

2. 3. 2021

Výkladové stanovisko vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na distribuci plynu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

Připojené soubory