Výkladové stanovisko ERÚ č. 3/2012 (podpora elektřiny z OZE)

31. 5. 2012

Výkladové stanovisko k předmětu úpravy ustanovení bodu 1.6.2. Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů

Připojené soubory