Výkladové stanovisko ERÚ č. 9/2017 (regulační výkaz – uskladňování plynu)

10. 3. 2017

Výkladové stanovisko vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na uskladňování plynu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

Připojené soubory