Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.

15. 12. 2016

Energetický regulační úřad informuje, že návrh novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, který byl připravován v průběhu roku 2016, bude zveřejněn ve Sbírce zákonů pod vyhláškou č. 416/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem (níže přiložené úplné znění vyhlášky je pracovní verze s vyznačenými změnami).

 

Energetický regulační úřad děkuje všem, kteří se na vyhlášce podíleli, za spolupráci a konstruktivní přístup při přípravě této novely.

Připojené soubory