Veřejný konzultační proces k rámcovému návrhu metodiky regulace IV. regulačního období pro odvětví elektroenergetiky a plynárenství

Energetický regulační úřad zveřejňuje Zprávu Energetického regulačního úřadu o návrhu metodiky regulace IV. regulačního období pro odvětví elektroenergetiky a plynárenství (PDF, 897 kB), která je podkladem pro pravidla regulace na IV. regulační období.
Pravidla konzultačního procesu (PDF, 140 kB) k návrhu metodiky regulace IV. regulačního období pro odvětví elektroenergetiky a plynárenství.

Vypořádání připomínek, které Energetický regulační úřad obdržel v rámci veřejného konzultačního procesu k rámcovému návrhu metodiky regulace IV. regulačního období pro odvětví elektroenergetiky a plynárenství.

Vypořádání připomínek (PDF, 809 kB)