Veřejný konzultační proces k problematice distribučních tarifů a údajů pro vyhodnocování dodávek plynu

8. 12. 2016

Energetický regulační úřad v návaznosti na podnět vznesený při přípravě novely vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem ve věci úpravy zařazování zákazníků do odběrného pásma spotřeby vyhlašuje veřejný konzultační proces, jehož cílem je sběr podnětů k problematice distribučních tarifů a údajů pro vyhodnocování dodávek plynu.

Podněty je možné zasílat při respektování pravidel veřejného konzultačního procesu na adresu plyn@eru.cz do 13. ledna 2017. Pro podání podnětu navrhujeme využít přiložený formulář.

 

Připojené soubory