Veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

26. 8. 2015

Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu úplného znění vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem.  Účastníci trhu s plynem mohou zasílat připomínky podle pravidel veřejného konzultačního procesu. Tento návrh úplného znění vyhlášky byl předložen do meziresortního připomínkovacího řízení.

Pravidla veřejného konzultačního procesu

  • Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhu je e-mail: plyn@eru.cz.

  • Lhůta pro podání připomínek je 15. září 2015.

  • Připomínky musí být zaslány ve formě připomínka s označením konkrétního ustanovení vyhlášky, k němuž je vznesena, odůvodnění připomínky a návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky.

  • Energetický regulační úřad obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.

  • Vypořádání připomínek bude zveřejněné na internetových stránkách Úřadu.

Připojené soubory