Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2020

Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2020.

Návrh cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2020 (PDF; 651 kB)

Doprovodné dokumenty:

Rozhodnutí podle čl. 27 Nařízení Komise (EU) 2017/460 (PDF, 3 MB)

Zjednodušený model podle čl. 30 Nařízení Komise (EU) 2017/460 (XLSX, 972 kB)

 

 

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF; 212 kB) k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2020

Přehled doručených připomínek je uvedený společně s vypořádáním připomínek.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu k  k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2020 zveřejňuje Energetický regulační úřad Přehled doručených připomínek a jejich vypořádání (PDF, 652 kB).