Tzb-info.cz - Etický kodex obchodníka v energetických odvětvích po čtyřech letech od zavedení

9. 10. 2016

Článek na www.tzb-info.cz dne 8. 10. 2016